Edycja TopMinds 2018

W edycji 2018 trwającej od marca do czerwca 41 par mentorskich intensywnie pracowało nad realizacją celów i zadań postawionych przed mentorowanymi.

Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w:

  • mentoringu indywidualnym z wybranym mentorem,
  • weekendowym BootCampie, podczas którego mentorzy i mentorowani po raz pierwszy mogli się razem spotkać, a także wziąć udział warsztatach wprowadzających do mentoringu,
  • trzech weekendowych sesjach szkoleniowych, które obejmowały wykłady i warsztaty o tematyce związanej z zarządzaniem projektami i pracą w zespole, komunikacją interpersonalną, zarządzaniem indywidualnym projektem badawczym, przywództwem i budowaniem zespołu oraz budowaniem marki własnej,
  • pracach projektowych, podczas których zespoły uczestników podjęły się próby rozwiązania wybranych problemów społecznych związanych z profilaktyką zdrowotną i podniesieniem jakości życia, jak również z zapewnieniem ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców podczas pobytu w Polsce. Najciekawsze rozwiązania zostały wyróżnione.

Podsumowanie edycji

Harmonogram edycji

  • Rekrutacja do Programu 08.01.2018 – 21.01.2018
  • Wyniki rekrutacji – 15.02.2018
  • TopMinds BootCamp – 02-03-04.03.2018, okolice Warszawy
  • Sesje szkoleniowe: 13-14.04.2018, 11-12.05.2018, 01-02.06.2018
  • Zakończenie Programu – 26.06.2018, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program był finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu “DIALOG” na lata 2017 – 2019. Edycję 2018 wspierali: Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content