Wykonawcza Rada Akademicka Programu (WRAP)

Paweł Frelik

Paweł Frelik

Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Literaturoznawca i kulturoznawca. Zajmuje się literaturami spekulatywnymi (science fiction i fantasy), mediami audiowizualnymi (gry wideo, film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą niepopularną. Absolwent Programu Fulbrighta (2011-12 Senior Fulbright Scholar).

Mentor w edycjach TopMinds 2018-2021.


Patrycja Grzyś

Doktorantka w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka prac dotyczących tożsamości miejskiej i kierowniczka zespołu badawczego w projekcie Czytanie Miasta: Urban Collective Texts. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie społecznych aspektów funkcjonowania organizmów miejskich i roli człowieka w ich przekształcaniu.

Absolwentka pilotażowej edycji programu TopMinds.


Monika Kaczmarek

Badaczka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej. Absolwentka Programu Fulbrighta, od 2017 roku jest członkinią Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne, często na pograniczu dyscyplin. W dużej mierze jednak skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych.

Mentorka we wszystkich poprzednich edycjach TopMinds.


Michał Maciejewski

Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej. Obecnie Senior Research Fellow w CERN (laureat IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity). Kierownik projektu monitorowania nadprzewodzących obwodów elektrycznych LHC (httpss://cern.ch/sigmon). Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. Absolwent programu Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne.

Mentor we wszystkich edycjach TopMinds.


Krystyna Malińska

Pracuje na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Technologia żywności), Uniwersytet Śląski (Business English), Uniwersytet Warszawski (Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej). Jest też stypendystką m.in. Programu Fulbrighta i Programu MNiSW Top 500 Innovators. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego.

Inicjatorka programu TopMinds.


Piotr Sulikowski

Informatyk i ekonomista. Kształcił się na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Stanford University. Staże w IBM TJ Watson Research Center i Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. Był prezydenckim ekspertem ds. nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Działa w funduszach inwestycyjnych i konsultingu, wspiera startupy i prowadzi Szkołę Orłów dla wybitnych studentów ZUT. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inicjator TopMinds, mentor i współorganizator każdej edycji.


Marta Wachowicz

Ekspert ds. komercjalizacji wyników naukowych i zarządzania własnością intelektualną z szerokim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii.
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Visnea sp. z o.o.

W poprzednich edycjach TopMinds zaangażowana jako mentorka i konsultantka.


Agata Żak

Architekt krajobrazu, pasjonatka projektowania i designu. Wsparcie przedsiębiorstw, startupów i ciekawych pomysłów, współpraca międzynarodowa, projekty B+R, współpraca z różnymi podmiotami i instytucjami otoczenia biznesu, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, modeli biznesowych, komercjalizacja to jej dzień powszedni. Absolwentka programu Top500 Innowators (Stanford 2015), gdzie zaraziła się metodyką Design Thinking i stara się ją wdrażać i zarażać.

Uwielbia pracę zespołową, bo ludzie są dla niej największą inspiracją. Lubi angażować się w projekty związane z rozwojem kompetencji, dzieleniem się wiedzą.


Zespół Edycji 2021

Justyna Janiszewska

Koordynatorka programu

Piotr Jaworski

Konsultant ds. mentoringu

Patrycja Donaburska

Specjalistka ds. komunikacji

Anna Kertyczak

Specjalistka ds. wydarzeń

Scroll to Top
Loading...
Skip to content