Zespół 2023

Wykonawcza Rada Akademicka Programu (WRAP)

Paweł Frelik

Paweł Frelik

Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Literaturoznawca i kulturoznawca. Zajmuje się literaturami spekulatywnymi (science fiction i fantasy), mediami audiowizualnymi (gry wideo, film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą niepopularną. Absolwent Programu Fulbrighta (2011-12 Senior Fulbright Scholar).

Mentor w edycjach TopMinds 2018-2022.


Patrycja Grzyś

Pracuje w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Z TopMinds związana od samego początku – absolwentka pilotażowej edycji Programu a obecnie – dumna członkini WRAPu. Realizowała badania na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Wykonawczyni w wielu projektach międzynarodowych (m.in. Horyzont 2020). Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem społeczności lokalnych w ujęciu przestrzennym.


Monika Kaczmarek

Badaczka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej. Absolwentka Programu Fulbrighta, od 2017 roku jest członkinią Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne, często na pograniczu dyscyplin. W dużej mierze jednak skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych.

Mentorka we wszystkich poprzednich edycjach TopMinds.


Eliasz Kańtoch

profesor uczelni w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego pasją jest dydaktyka i doskonalenie metod nauczania. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie zastosowania nowych metod informatycznych w medycynie. Stypendysta Sapere Auso, programu MNiSW TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden i IBM Thomas J. Watson Research Center w USA. Stażysta w University College London w ramach ministerialnego programu Mistrzowie Dydaktyki. Laureat nagrody „Kryształowy Kursor 2021” w kategorii „Najlepszy dydaktyk na kierunku Inżynieria Biomedyczna”.

Ekspert NCBiR ds. ewaluacji ex ante oraz opracowania propozycji projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG. Był członkiem Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Mentor w poprzednich edycjach TopMinds.


Dominika Niezabitowska-Śliwka

Absolwentka Wydziału Geologii UW, obecnie naukowiec w Instytucie Geofizyki PAN. Stażystka w University of Minnesota. Z wykształcenia geolog i geofizyk. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi wykorzystując metody geofizyczne do badania procesów geologicznych, głównie tych zachodzących w skałach osadowych. 

Absolwentka edycji TopMinds 2021.


Marcin Słoma

Naukowiec i wykładowca w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora uczelni. Absolwent programów Top500 Innovators i Leadership Academy for Poland. Obszary zainteresowań obejmują nanomateriały, druk 3D, technologię elektroniki strukturalnej i drukowanej, oraz systemy pozyskiwania energii odpadowej. W pracy z ludźmi podejmuje niełatwe wyzwanie łamania skostniałych szablonów pracy i promuje usystematyzowane podejście twórcze doprawione współpracą zespołową.


Zespół Edycji 2023

Justyna Janiszewska

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Koordynatorka programu

Anna Kertyczak

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Koordynatorka edycji

Patrycja Donaburska

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Specjalistka ds. komunikacji

Krystyna Malińska

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Koordynatorka programu

Agata Żak

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Specjalistka ds. ewaluacji edycji

Opieka nad procesem mentoringu

Piotr Jaworski

Konsultant ds. mentoringu

Piotr Sulikowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Scroll to Top
Loading...
Skip to content