Edycja 2021

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.

Edycja kierowana była do studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich, planujących swoją karierę w obszarze nauki oraz dla osób już przygotowujących rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej) a ponadto wyróżniających się na polu naukowym, które charakteryzuje pasja i ambicja.

Edycja trwała od stycznia do czerwca 2021. W edycji wzięło udział 24 mentees – młodych naukowców i naukowczyń, wybranych w procesie rekrutacji spośród 176 zgłoszeń. Każdemu i każdej z mentees towarzyszył wybrany mentor/mentorka – razem w trakcie trwania edycji dochodzili do postawionego sobie na początku drogi celu rozwojowego.

Edycja 2021 z racji na pandemię koronawirusa była wyjątkowa – całość spotkań odbywała się online, „na żywo” udało nam się spotkać dopiero pod koniec programu – na rozdanie dyplomów i spotkanie podsumowujące.

Zrealizowany program:

styczeń 1, 2021

Badanie Style Myślenia FRIS®

Udziału w badaniu określającym właściwy każdej osobie sposobu myślenia i działania.
Badanie FRIS® diagnozuje indywidualne predyspozycje oraz udziela wskazówek odnośnie działania, rozwiązywania problemów i komunikacji z innym.

styczeń 1, 2021
styczeń 29, 2021

BootCamp TopMinds

29.01-31.01.2021
Szkolenia wprowadzające dla mentorów i mentorowanych Spotkania z doświadczonymi naukowcami nt. ich sukcesów i porażek.

styczeń 29, 2021
Luty 26, 2021

I blok szkoleniowy

26-27.02.2021
Zarządzanie danymi naukowymi
Zarządzanie sobą w czasie i odporność na stres

Luty 26, 2021
Marzec 26, 2021

II blok szkoleniowy

26-27.03.2021
Praca w zespole
Prawo autorskie i etyka w nauce

Marzec 26, 2021
kwiecień 23, 2021

MidTerm Meeting

23-24.04.2021
Szkolenie z wystąpień publicznych: mentees
Superwizja mentorska: mentorzy i mentorki
Debata oksfordzka

kwiecień 23, 2021
Maj 28, 2021

III blok szkoleniowy

28-29.05.2021
Artykuły naukowe – jak? kiedy? gdzie?
Komercjalizacja wyników badań naukowych
Stypendia i granty dla doktorantów

Maj 28, 2021
czerwiec 18, 2021

Uroczyste zakończenie programu

18.06.2021

czerwiec 18, 2021
Beata Bochorodycz i Paweł Brusiło na podsumowaniu TopMinds 2021

Współpraca Pawła i Beaty

Byli bodaj jedyną parą mentoringową, która w edycji TopMinds 2021 spotykała się „w prawdziwym świecie”….
Read More
Nina Bojczenko i Ania Mazurkiewicz na podsumowaniu TopMinds 2021

Historia Niny i Ani

Na TopMinds, dostałam nie tylko mądrą mentorkę, ale też zawsze obecną koleżankę, czułego rodzica, który…
Read More

Finał edycji 2021

Zakończyła się tegoroczna edycja programu mentoringowego TopMinds. 24 osoby – młode naukowczynie i młodzi naukowcy…

Read More

Scroll to Top
Loading...
Skip to content