Mentorzy i Mentorki TopMinds 2017

Naszymi Mentorami i Mentorkami są Absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, dla których praca zawodowa jest pasją i którzy pragną podzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym, m.in. podczas staży i stypendiów w najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.

Małgorzata Adamczyk

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Politechnika Warszawska

Agnieszka Banrowska

Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Fundacja Centrum Innowacji FIRE

Katarzyna Błażewska

 Absolwentka Programu Fulbrighta
Politechnika Łódzka

Robert Bogdanowicz

Absolwent Programu Fulbrighta
Stowarzyszenie TOP 500 Innovators
Politechnika Gdańska,

Marek Bury

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Bury & Bury Kancelaria Patentowa

Robert Cieplicki

Absolwent Programu Fulbrighta
Doktorant (Geofizyka) na Uniwersytecie Stanforda

Agnieszka Dybała-Defratyka

Absolwentka Programu Fulbrighta
Politechnika Łódzka

Igor Dzięcielewski

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Jan Fazlagić

Absolwent Programu Fulbrighta
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Artur Jerzy Filip

Absolwent Programu Fulbrighta
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Bean Gilsdorf

Fulbright Grantee
Bęc Zmiana Foundation

Jolanta Jaśkowska

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Politechnika Krakowska

Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Absolwentka Programu Fulbrighta
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński

Monika M. Kaczmarek

Absolwentka Programu Fulbrighta
Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jakub Kościółek

Absolwent Programu Fulbrighta
StowarzyszenieINTERKULTURALNI PL
Instytut Studiów Międzykulturowych
Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Kuśmierz

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Akademia Leona Koźmińskiego
Idea2business

Michał Maciejewski

Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Politechnika Łódzka, CERN

Izabela Madura

Absolwentka Programu Fulbrighta
Politechnika Warszawska

Krystyna Malińska

Absolwentka Programu Fulbrighta
Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Politechnika Częstochowska

Jacek Miroński

 Absolwent Programu Fulbrighta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Renata Olejnik

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Uniwersytet Warszawski

Dariusz Plewczynski

Absolwent Programu Fulbrighta
Stowarzyszenie Top500 Innovators
CeNT- Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marek Postuła

Absolwent Programu Fulbrighta
Katedra i Zakład
Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Eliza Chilimoniuk-Przeździecka

Absolwentka Programu Fulbrighta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Patrycja Radek

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Wrocławskie Centrum Badań
EIT+ Sp. z o.o.

Anna Rąplewicz

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Business Consulting Sp. z o. o.

Monika Rom

Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Sophia Skupień

Fulbright Grantee
Centre for Europe, University of Warsaw

Piotr Sulikowski

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Magdalena Zabochnicka-Świątek

 Stowarzyszenie TOP 500 Innovators
Politechnika Częstochowska

Justyna Deszcz-Tryhubczak

Absolwentka Programu Fulbrighta
Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Wrocławski

Marta Wachowicz

Stowarzyszenie TOP 500  Innovators
Polska Agencja Kosmiczna w Warszawie

Pandora White, M.S.

Fulbright Grantee
Department of Chemistry,
University of Alabama, Tuscaloosa,

Karina Sachpazidu-Wójcicka

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Uniwersytet w Białymstoku

Julia Seeholzer

Fulbright Grantee
Instytut Musica Sacra

 

Kathryn Zazenski

Fulbright Grantee
Nicolaus Copernicus Astronomical Center
Department of Experimental Physics
University of Warsaw

Jacek Zrałek

Absolwent Programu Fulbrighta
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agata Żak

Stowarzyszenie Top500 Innovators
Uniwersytet Warszawski

Marek Zórawski

Fulbright Grantee
Nencki Institute of Experimental Biology

Michał Żmuda

Absolwent Programu Fulbrighta
Uniwersytet Rzeszowski

Scroll to Top
Loading...
Skip to content