Zespół 2024

Wykonawcza Rada Akademicka Programu (WRAP)

Paweł Frelik

Profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kulturoznawca. Zajmuje się literaturami spekulatywnymi (science fiction i fantasy), mediami audiowizualnymi (gry wideo, film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą niepopularną. Absolwent Programu Fulbrighta (2011-12 Senior Fulbright Scholar).

Mentor w edycjach TopMinds 2018-2022.


Patrycja Grzyś

Pracuje w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Z TopMinds związana od samego początku – absolwentka pilotażowej edycji Programu a obecnie – dumna członkini WRAPu. Realizowała badania na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Wykonawczyni w wielu projektach międzynarodowych (m.in. Horyzont 2020). Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem społeczności lokalnych w ujęciu przestrzennym.


Monika Kaczmarek

Badaczka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej. Absolwentka Programu Fulbrighta. Członkini Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2017-2022

Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne, często na pograniczu dyscyplin. W dużej mierze jednak skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych.

Mentorka w edycjach TopMinds 2017-2022.


Mariusz Skwarczyński

Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta rządu duńskiego na Duńskim Uniwersytecie Technicznym oraz stypendysta TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Posiada uprawnienie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2020 roku koordynuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projekt „Wentylacja dla szkół i domów”, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej dedykowanych dla istniejących sal lekcyjnych oraz mieszkań. 

Mentor TopMinds w edycji 2019. 


Dominika Niezabitowska-Śliwka

Naukowczyni w Instytucie Geofizyki PAN, absolwentka Wydziału Geologii UW. Stypendystka NAWA programu im. Bekkera w Uppsala University (Szwecja), poprzednio stypendystka w University of Minnesota (USA).

Z wykształcenia geolożka i geofizyczka. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi wykorzystując metody geofizyczne do badania procesów geologicznych, głównie tych zachodzących w skałach osadowych.

Absolwentka edycji TopMinds 2021.


Marcin Słoma

Naukowiec i wykładowca w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora uczelni. Absolwent programów Top500 Innovators i Leadership Academy for Poland. Obszary zainteresowań obejmują nanomateriały, druk 3D, technologię elektroniki strukturalnej i drukowanej, oraz systemy pozyskiwania energii odpadowej.

W pracy z ludźmi podejmuje niełatwe wyzwanie łamania skostniałych szablonów pracy i promuje usystematyzowane podejście twórcze doprawione współpracą zespołową.

Czterokrotnie uhonorowany nagrodą „Złota Kreda” przyznawaną przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, a także laureat nagrody „Wykładowca roku 2018/2019” Uniwersytetu Dzieci.


Zespół Edycji 2024

Justyna Janiszewska

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Koordynatorka programu

Anna Kertyczak

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Koordynatorka edycji

Krystyna Malińska

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Koordynatorka programu

Agata Żak

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Specjalistka ds. ewaluacji edycji

Opieka nad procesem mentoringu

Piotr Jaworski

Konsultant ds. mentoringu

Piotr Sulikowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Scroll to Top
Loading...
Skip to content