Zakończenie Edycji 2018 TopMinds

Edycja 2018 dobiegła końca!

Właśnie zakończyliśmy edycję 2018 programu TopMinds! Była to niezwykle intensywna edycja, w której mentorowani realizowali określone cele pod opieką wybranych mentorów, brali udział w ciekawych szkoleniach oraz uczestniczyli w pracach projektowych pod okiem opiekunów i ekspertów.

W ramach trwającej od marca do czerwca edycji 2018 uczestnicy wzięli udział w:

  • mentoringu indywidualnym z wybranym mentorem,
  • weekendowym BootCampie, podczas którego mentorzy i mentorowani po raz pierwszy mogli się razem spotkać, a także wziąć udział warsztatach wprowadzających do mentoringu,
  • trzech weekendowych sesjach szkoleniowych, które obejmowały wykłady i warsztaty o tematyce związanej z zarządzaniem projektami i pracą w zespole, komunikacją interpersonalną, zarządzaniem indywidualnym projektem badawczym, przywództwem i budowaniem zespołu oraz budowaniem marki własnej,
  • pracach projektowych, podczas których zespoły uczestników podjęły się próby rozwiązania wybranych problemów społecznych związanych z profilaktyką zdrowotną i podniesieniem jakości życia, jak również z zapewnieniem ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców podczas pobytu w Polsce.

Zespoły uczestników zaprezentowały opracowane rozwiązania przed Komisją, w składzie której znaleźli się Justyna Janiszewska (Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta), Agnieszka Kubik (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Hanna Mamzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wojciech Przygocki (YouNick). Komisja oceniała zaprezentowane rozwiązania w dwóch kategoriach: PRODUKT i INICJATYWA. Ogłoszenie wyników prac Komisji miało miejsce podczas uroczystego zakończenia edycji 2018 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystość zakończenia edycji 2018

Zakończenie edycji 2018 odbyło się 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości udział wzięli Uczestnicy Programu, Mentorki i Mentorzy oraz zaproszeni Goście. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował Piotr Dardziński, podsekretarz stanu. Podczas uroczystości, organizatorzy Justyna Janiszewska (Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta) i Krystyna Malińska (Stowarzyszenie Top 500 Innovators) podsumowały edycję 2018, a o realizowanych przez zespoły pracach projektowych opowiedzieli koordynatorzy projektów – Marta Wachowicz i Igor Dzięcielewski (Stowarzyszenie Top 500 Innovators).  

Justyna Janiszewska, która przewodniczyła pracom Komisji, ogłosiła wyniki konkursu. W kategorii INICJATYWA nagrody przyznano zespołowi SAMBAD, w składzie: Joanna Kacperczyk-Bartnik, Edyta Rola, Joanna Sozańska, Jakub Wabiński, Natalia Zawrotna. Prace zespołu wspierała Agnieszka Noszczyk-Nowak. Zespół opracował wdrożenie nowego programu badań profilaktycznych, którego istotą jest ułatwienie wykonywania badań w kierunku zmian chorobowych w obrębie szyjki macicy. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe zwiększenie wykrywalności zmian we wczesnym, możliwym do wyleczenia stadium.  Natomiast w kategorii PRODUKT nagrodę przyznano zespołowi Read Me, w składzie: Karolina Czyżewska, Katarzyna Domagała, Paweł Koczkodaj, Agata Kurzyk. Zespół pracował przy wsparciu Anny Kłonkowskiej. W ramach prac projektowych zespół stworzył aplikację do wymiany książek pomiędzy użytkownikami – tradycyjnych książek, audiobooków i książek pisanych Braillem. Aplikacja będzie pomagać w przełamywaniu barier społecznych i aktywizowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Może stanowić jeden ze sposobów walki z wykluczeniem społecznym osób z dysfunkcją wzroku. Wyjątkową cechą tego produktu jest również opcja czytania osobom słabo widzącym i niewidomym przez osoby widzące określone pozycje książkowe. Zespoły otrzymały nagrody w postaci książek i udziału w szkoleniu z metodyki TRIZ, które poprowadzą eksperci z firmy NOVISMO. Nagrodę specjalną – pomoc w zakresie uzyskania ochrony znaku towarowego – ufundował i wręczył Marek Bury z Kancelarii Patentowej Bury & Bury.

Uczestnicy Programu odebrali z rąk Ministra Piotra Dardzińskiego dyplomy ukończenia programu. Uroczystości towarzyszył koncert Agaty Kurzyk – kompozytorki, wiolonczelistki i naukowca. O projekcie muzycznym Agaty więcej na stronie www.agatakurzyk.com

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji tej edycji. Szczególnie podziękowania kierujemy do naszych Mentorek i Mentorów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Collegium Wratislaviense, Bury & Bury Kancelarii Patentowej Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy współpracującym z nami trenerom: Piotrowi Jaworskiemu, Bartoszowi Fingasowi i Krzysztofowi Słaboniowi z Collegium Wratislaviense, Hannie Mamzer z UAM w Poznaniu, Marii Makowskiej i Justynie Józefowicz ze Szkoły Liderów oraz absolwentkom edycji pilotażowej: Marcie Piątek i Karolinie Wojtas.

Zwycięskim zespołom życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięć!

Następna edycja już w 2019 roku

Planujemy już następną edycję programu, która rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 roku. W odpowiedzi na aktualne potrzeby studentów będziemy starać się aby formuła programu była dynamiczna i zawierała nowe elementy. Więcej informacji na temat edycji 2019 podamy w listopadzie 2018 roku. Zachęcamy do śledzenia nas na facebooku!

Pozdrawiamy!

Zespół TopMinds

Program TopMinds  finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (fot. MNiSW)

[su_carousel source=”media: 2135,2136,2177,2138,2139,2141,2143,2145,2146,2148,2149,2150,2151,2153,2154,2155,2157,2160,2163,2164,2165,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175″ limit=”93″ link=”lightbox” target=”blank” width=”840″ height=”120″ items=”4″ title=”no” pages=”yes”]

Scroll to Top
Loading...
Skip to content