Edycja 2021

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.

Jeśli jesteś:

 • studentem lub studentką ostatniego roku studiów magisterskich i planujesz swoją karierę w obszarze nauki
 • albo już przygotowujesz rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej)

a ponadto wyróżniasz się na polu naukowym, charakteryzuje Cię pasja i ambicja – zapraszamy Cię do wspólnego rozwoju!

Dlaczego warto?

Program mentoringowy TopMinds 2021, podobnie jak poprzednie edycje, oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej we współpracy z Mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się  podczas 1-2 dniowych zjazdów w Warszawie.

Wg słów absolwentki TopMinds 2017: “Możliwość indywidualnego kontaktu i nabywania wiedzy i doświadczenia od osób, które są wybitnymi specjalistami w danych dyscyplinach jest niezastąpiona i na samym początku kariery otwiera wiele dróg i wskazuje wiele możliwości”.

Czego możesz się spodziewać?

 • W programie przewidziano szkolenia stacjonarne a udział w nich jest obowiązkowy – przed zgłoszeniem się do programu upewnij się, że możesz wziąć w nich udział – sprawdź harmonogram wydarzeń poniżej. Organizatorzy zapewniają dotrzymanie niezbędnych warunków sanitarnych (duże sale, dostępność środków do dezynfekcji).
 • Praca indywidualna z mentorem może odbywać się – w zależności od potrzeb i możliwości – w formie bezpośredniej lub zdalnej (np. przez telefon lub wideokonferencję).
 • Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w zjazdach (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
 • Poza spotkaniami stacjonarnymi udział w programie daje możliwość skorzystania z udziału w badaniu Style Myślenia FRIS®  – to polskie narzędzie do określenia i opisu właściwego każdej osobie sposobu myślenia i działania. Badanie FRIS®  diagnozuje indywidualne predyspozycje oraz udziela wskazówek odnośnie działania, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi. Po badaniu online każdy z uczestników otrzyma Raport indywidualny oraz sesję informacji zwrotnej (online), na której może omówić swój wynik ze specjalistą. Badanie online przewidziane jest na okres 23.12.2020-6.01.2021 a sesje informacji zwrotnej w okresie 11-29.01.2021. Koszt badania pokrywa organizator.

Program jest naprawdę bogaty:

Badanie Styli Myślenia FRIS® + indywidualna informacja zwrotna
BootCamp TopMinds, 29.01-31.01.2021: Szkolenia wprowadzające dla mentorów i mentorowanych oraz integracja
I blok szkoleniowy, 26-27.02.2021: Narzędzia naukowca, Zarządzanie sobą w czasie, Odporność na stres, Zarządzanie danymi naukowymi
MidTerm meeting, 26-27.03.2021: Szkolenie z wystąpień publicznych, Spotkanie mentorów i mentorowanych
II blok szkoleniowy, 23-24.04.2021: Praca w zespole, Etyka w nauce
III blok szkoleniowy, 28-29.05.2021: Umiędzynarodowienie nauki
Uroczyste zakończenie programu, 18.06.2021
* Kolejność realizacji poszczególnych tematów szkoleń może ulec zmianie.

Jak się zgłosić?

Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu należy do 8 listopada 2020 r. wypełnić dostępny na stronie elektroniczny formularz aplikacyjny. Planowany harmonogram naboru:

 • Termin zgłoszeń przez formularz aplikacyjny do 8.11.2020 r.
 • Ocena formalna i merytoryczna otrzymanych aplikacji: 10-22.11.2020 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne online: 23-27.11.2020 r.
 • Briefing online dla osób, które pozytywnie przeszły rozmowy kwalifikacyjne: 7.12.2020 r.
 • Wstępna rozmowa online z mentorem: 8-18.12.2020 r.
 • Decyzja TopMinds i ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.12.2020 r.
Copyright 2017- 2020 - TopMinds