Zgłoś się do roli mentora/mentorki

Drogie Topowiczki i Drodzy Topowicze
Drogie Absolwentki i Drodzy Absolwenci Programu Fulbrighta,
Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczynają realizację kolejnej edycji programu mentoringowo-szkoleniowego TopMinds! To przedsięwzięcie, w którym mentorzy i mentorki wspierają uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki w realizacji celów i zamierzeń, pomagają rozwinąć kompetencje interpersonalne, a także wskazują sposoby wzmocnienia poczucia wartości zawodowej i osobistej, dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami – sukcesami i porażkami.

Edycja TopMinds 2024 skierowana jest do doktorantek i doktorantów lub studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują karierę naukową w polskich lub zagranicznych ośrodkach naukowych. Celem Programu jest przygotowanie osób będących na wczesnym etapie kariery naukowej do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim. Edycja potrwa od stycznia do czerwca 2024.

Obecnie poszukujemy osób do pełnienia roli mentorów i mentorek: aktywnych naukowców i naukowczyń, rozumiejących wagę współpracy międzynarodowej i mających w tym zakresie istotne doświadczenie (a także tytuł minimum doktora).

folder_special

Regulamin

Role i obowiązki mentora/mentorki określa regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim przed wysłaniem zgłoszenia.

playlist_add_check

Formularz zgłoszeniowy

Aby zgłosić się do udziału wypełnij formularz online – pamiętaj, że Twoje zgłoszenie może być czytane przez osoby, które nie znają Ciebie i Twoich osiągnięć. Wypełnij zgłoszenie w możliwie pełny sposób.

access_alarm

Terminy

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września 2023 r. do 23:55.

Wyniki: po 25 września.

Briefing:
26 IX, 11:00 lub 27 IX, 17:00.


Nabór prowadzimy przez formularz internetowy dostępny pod tym linkiem.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września 2023 r. do 23:55.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego przyjęcia do programu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona mentorów i mentorek edycji podejmie rada programowa w oparciu o przyjęte kryteria i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym. O decyzji poinformujemy po 25.09.2023 r.

Jeszcze przed opublikowaniem listy mentorów i mentorek na stronie zaprosimy wybrane osoby na briefing, podczas którego opowiemy o programie i roli mentorów, sposobie łączenia w pary z mentee oraz odpowiemy na Wasze pytania. Dostępne będą dwa terminy 26 września (godz. 11:00) lub 27 września (godz. 17:00).

W razie pytań dot. naboru prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected]

Informacje organizacyjne


Edycja TopMinds 2024 będzie realizowana od połowy stycznia do końca czerwca 2024 roku. Będą się na nią składały spotkania szkoleniowe oraz indywidualny mentoring. Zakładamy udział około 20 par mentorskich. Nabór mentorowanych rozpocznie się w październiku tak, abyśmy w połowie grudnia mogli potwierdzić zarówno mentorom, jak i mentorowanym dobór par mentorskich. Pełen harmonogram edycji 2024 będzie niebawem opublikowany na stronie programu, poniżej przekazujemy istotne terminy, w których wymagany jest udział mentorów:

  • BootCamp (19-20.01.2024, Warszawa): Szkolenia wprowadzające do mentoringu (zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących mentorów)
  • Midterm Meeting (8-10.03.2024, Częstochowa): Superwizja mentorska i networking.
  • Podsumowanie programu (14.06.2024, Warszawa lub okolice): Rozdanie dyplomów i networking.

Od mentorów i mentorek oczekujemy przede wszystkim, że w trakcie trwania programu:

  • wesprą swoich mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
  • pomogą mentorowanym w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji;
  • poświęcą na to nie mniej niż 4 godziny miesięcznie – w formie tradycyjnych spotkań, rozmów telefonicznych albo za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych;
  • wezmą udział w ewaluacji programu (wypełnienie comiesięcznych ankiet ewaluacyjnych).

Mentorom i mentorkom oferujemy wsparcie w realizacji indywidualnego mentoringu – szkolenie i superwizję rozwijające kompetencje w tym zakresie, udział w programie o ważnym celu społecznym, okazję do integracji z zaangażowanymi społecznie i wyróżniającymi się naukowcami, a przede wszystkim satysfakcję z udziału w rozwoju naukowym i osobistym młodych, obiecujących badaczek i badaczy.
Osobom  spoza Warszawy/Częstochowy na potrzeby ww. spotkań stacjonarnych zapewniamy nocleg w hotelu oraz wyżywienie (nie zwracamy kosztów dojazdu).

Mentorki i Mentorzy poprzednich edycji o udziale w TopMinds

Scroll to Top
Loading...
Skip to content