Wyniki rekrutacji do TopMinds 2021

Zakończyliśmy rekrutację do edycji TopMinds 2021. Poniżej publikujemy wyniki i gratulujemy wszystkim, którzy dostali się do programu. Do zobaczenia w styczniu!

W edycji TopMinds 2021 udział wezmą:

 1. Nina Boichenko (mentorka: Anna Mazurkiewicz)
 2. Małgorzata Bołt (mentorka: Izabela Madura)
 3. Cezary Brudka (mentorka: Eliza Przeździecka)
 4. Paweł Brusiło (mentorka: Beata Bochorodycz)
 5. Aleksandra Brylska (mentorka: Kasia Bojarska)
 6. Alexandra Dobosz (mentor: Piotr Nyga)
 7. Martyna Dudziak-Kisio (mentor: Paweł Frelik)
 8. Agata Grochowska (mentor: Wojciech Michnik)
 9. Piotr Januszewski (mentor: Michał Maciejewski)
 10. Aleksandra Krawiec (mentor: Grzegorz Liśkiewicz)
 11. Sylweriusz Królak (mentorka: Joanna Talewicz-Kwiatowska)
 12. Beata Latos (mentorka: Agnieszka Noszczyk-Nowak)
 13. Maksymilian Lewicki (mentorka: Magdalena Antosiak-Iwańska)
 14. Joanna Miszkiewicz (mentorka: Anna Żaczek)
 15. Dominika Niezabitowska (mentor: Mariusz Barczak)
 16. Agnieszka Ochałek (mentor: Piotr Sulikowski)
 17. Wojciech Piotrowski (mentorka: Katarzyna Matras-Postołek)
 18. Karol Popow (mentor: Piotr Mamcarz)
 19. Sandra Przepiórkowska (mentorka: Dagmara Kociuba)
 20. Aleksandra Splitt (mentorka: Anna Ziomkiewicz-Wichary)
 21. Krystian Sporysz (mentor: Marek Postuła)
 22. Wiktoria Tabak (mentorka: Magda Szcześniak)
 23. Elżbieta Wątor (mentorka: Monika M. Kaczmarek)
 24. Agnieszka Wiesner (mentorka: Małgorzata Kujawska)

W bieżącej edycji otrzymaliśmy aplikacje aż 176 osób zainteresowanych programem, 2 zgłoszenia zostały odrzucone formalnie z racji na złożenie po terminie. Pozostałe zostały ocenione – każda przez 2 członków WRAP. 34 osoby z najwyższą punktacją zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, z tego grona wybrane zostały 24 osoby, które po odbyciu wstępnej rozmowy z mentorem/mentorką, zostały przyjęte do programu.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content