TopMinds wśród finalistów „Super M”

Nasz program mentoringowy został doceniony w konkursie “Super M” organizowanym po raz drugi przez European Mentoring and Coaching Council (EMCC). TopMinds znalazł się wśród finalistów w kategorii programów organizowanych przez organizacje pozarządowe, podobnie jak w 2021 roku. 

Kapituła konkursu oceniała zgłoszone w 4 kategoriach (firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i instytucje publiczne) programy mentoringowe kierując się jako głównym kryterium stopniem zgodności programów ze standardami EMCC dla programów mentoringowych. 
Konkursowi towarzyszyło – jak w roku poprzednim – badanie programów mentoringowych w Polsce, a jego rezultaty zostały przygotowane w formie “Raportu o Programach Mentoringowych”. Raport jest źródłem informacji o programach mentoringowych w Polsce, dobrych praktyk i porad. Link do raportu -> Programy_Mentoringowe_w_Polsce_RAPORT-2022.pdf (emccpoland.org)

Scroll to Top
Loading...
Skip to content