Edycja 2019

Edycja 2019 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

Edycja 2019 trwała od stycznia do czerwca 2019. W edycji wzięło udział 43 uczestników, wybranych w procesie rekrutacji spośród 185 aplikujących studentów i doktorantów z 65 uczelni w całym kraju.

Przez cały okres trwania programu uczestnicy byli objęci mentoringiem indywidualnym i pod opieką wybranego mentora/mentorki realizowali zaplanowane cele.

Poza mentoringiem uczestnicy mieli możliwość skorzystania z dodatkowych form wsparcia:

  • szkoleń pozwalających na rozwój kompetencji interpersonalnych: dot. budowania własnej marki, przygotowywania wystąpień publicznych w stylu TED i komunikacji w zespole,
  • spotkań z ekspertami ze świata nauki i biznesu
  • udziału w dyskusjach poświęconych aktualnym dla społeczności akademickiej tematom: roli kobiet w nauce oraz zagadnieniom prawa autorskiego w pracy naukowej.

Zakończenie edycji 2019

Przeczytaj podsumowanie edycji.

Harmonogram edycji

Rekrutacja do Programu: 19.11-02.12.2018
Wyniki rekrutacji: 21.12.2018
TopMinds BootCamp: 18-20.01.2019 , Centrum Konferencyjne k/Warszawy
Sesja szkoleniowa: 1-2.03.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy
Midterm meeting: 5-6.04.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy
Sesja szkoleniowa: 10-11.05.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy
Zakończenie Programu: 14.06.2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

Program był finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu “DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Edycję 2019 wspierali: Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds